Aktualne zatazenie
Link Utilization [%] Capacity [Gbps] Bitrate in Bitrate out
19.47% 20 Gbps 1.412 Gbps 3.894 Gbps
2.12% 10 Gbps 192.823 Mbps 212.075 Mbps
0.61% 100 Gbps 207.417 Mbps 611.005 Mbps
1.08% 1 Gbps 9.8 Mbps 10.785 Mbps
3.19% 20 Gbps 638.171 Mbps 196.781 Mbps
2.16% 20 Gbps 432.758 Mbps 86.816 Mbps
1.09% 10 Gbps 109.341 Mbps 7.017 Mbps
 
  3.002 Gbps 5.018 Gbps
 
0.24% 200 Gbps 4.943 Mbps 484.916 Mbps
0.46% 10 Gbps 46.377 Mbps 1.564 Mbps
1.55% 10 Gbps 48.477 Mbps 155.083 Mbps
1.5% 200 Gbps 3.01 Gbps 2.578 Gbps
0.04% 10 Gbps 4.465 Mbps 1.309 Mbps
0.29% 200 Gbps 584.443 Mbps 570.036 Mbps
1.54% 10 Gbps 37.583 Mbps 153.603 Mbps
1.5% 200 Gbps 3.005 Gbps 2.574 Gbps
0% 10 Gbps 15.152 Kbps 3.192 Kbps
0.18% 200 Gbps 125.31 Mbps 352.26 Mbps
0.02% 10 Gbps 1.902 Mbps 2.254 Mbps
1.5% 200 Gbps 3 Gbps 2.581 Gbps
0.08% 10 Gbps 6.937 Mbps 8.091 Mbps
1.7% 200 Gbps 3.404 Gbps 2.272 Gbps
0.27% 200 Gbps 532.281 Mbps 172.844 Mbps
0% 10 Gbps 160 bps 160 bps
0.03% 10 Gbps 3.075 Mbps 89.76 Kbps
1.35% 10 Gbps 300.288 Kbps 134.572 Mbps
1.5% 200 Gbps 2.996 Gbps 2.576 Gbps
0.35% 1 Gbps 3.455 Mbps 2.923 Mbps
0.21% 200 Gbps 376.087 Mbps 413.503 Mbps
0% 10 Gbps 6.16 Kbps 1.208 Kbps
6.27% 100 Mbps 6.267 Mbps 4.299 Mbps
0.46% 10 Gbps 46.385 Mbps 1.595 Mbps
0.02% 10 Gbps 1.953 Mbps 1.778 Mbps
0% 10 Gbps 1.856 Kbps 1.568 Kbps
0% 10 Gbps 1.584 Kbps 808 bps
1.7% 200 Gbps 3.41 Gbps 2.277 Gbps
1.48% 10 Gbps 22.096 Mbps 148.214 Mbps
0% 10 Gbps 184 bps 160 bps
0% 10 Gbps 80.696 Kbps 10.368 Kbps
0% 10 Gbps 15.64 Kbps 22.44 Kbps
0% 10 Gbps 432.8 Kbps 230.616 Kbps
0% 10 Gbps 184 bps 176 bps
1.35% 10 Gbps 300.888 Kbps 134.589 Mbps
0.02% 10 Gbps 1.672 Mbps 810.968 Kbps
1.34% 10 Gbps 84.384 Kbps 134.178 Mbps
0.16% 200 Gbps 313.096 Mbps 288.565 Mbps
0.11% 200 Gbps 57.541 Mbps 223.554 Mbps
0.22% 200 Gbps 388.311 Mbps 431.897 Mbps
0.12% 10 Gbps 127.648 Kbps 12.061 Mbps
0% 10 Gbps 441.944 Kbps 289.44 Kbps
0.08% 1 Gbps 53.712 Kbps 768.28 Kbps
0.27% 200 Gbps 549.212 Mbps 198.655 Mbps
0.41% 200 Gbps 63.654 Mbps 814.426 Mbps
1.7% 200 Gbps 3.403 Gbps 2.273 Gbps