UPJS Kosice

100GE0/1/30 TRILL Backbone
100ge0_1_30 Traffic Graph
100GE0/1/30.1000 PORT-MIRROR-RSPAN-SANET
100ge0_1_30.1000 Traffic Graph
100GE0/1/30.627 VUSCH - Vychodosl. ustav srdcovych chorob
100ge0_1_30.627 Traffic Graph
100GE0/1/30.628 FNLP Rastislavova (riaditelstvo)
100ge0_1_30.628 Traffic Graph
100GE0/1/30.629 Vychodoslovensky onkologicky ustav, VOU
100ge0_1_30.629 Traffic Graph
100GE0/1/30.680 SVS Michalovce
100ge0_1_30.680 Traffic Graph
100GE0/1/30.681 CPPPaP, Okruzna, Michalovce
100ge0_1_30.681 Traffic Graph
100GE0/1/30.682 Pobocka podnikovohospodarskej fakulty, Michalovce
100ge0_1_30.682 Traffic Graph
100GE0/1/30.683 Gymnazium, L. Stura, Michalovce
100ge0_1_30.683 Traffic Graph
100GE0/1/30.684 VI.ZS, Okruzna, Michalovce
100ge0_1_30.684 Traffic Graph
100GE0/1/30.685 Zakladna umelecka skola, Stefanikova, Michalovce
100ge0_1_30.685 Traffic Graph
100GE0/1/30.686 SOS technicka, Partizanska 1, Michalovce
100ge0_1_30.686 Traffic Graph
100GE0/1/30.687 Zdravotna skola, Masarykova 27, Michalovce
100ge0_1_30.687 Traffic Graph
100GE0/1/30.688 Obchodna akademia, Kapusianska 2, Michalovce
100ge0_1_30.688 Traffic Graph
100GE0/1/30.689 Zakladna skola, Krymska 5, Michalovce
100ge0_1_30.689 Traffic Graph
100GE0/1/30.696 Statna skolska inspekcia, SIC, Michalovce
100ge0_1_30.696 Traffic Graph
100GE0/1/30.697 SAV, Ustav hydrologie, Holleho, Michalovce
100ge0_1_30.697 Traffic Graph
100GE0/1/30.698 Zemplinska kniznica G. Zvonickeho, Michalovce
100ge0_1_30.698 Traffic Graph
100GE0/1/30.699 Gymnazium P. Horova, Masarykova, Michalovce
100ge0_1_30.699 Traffic Graph
100GE0/1/30.701 Cirkevna spojena skola, Duchnovicova, Humenne
100ge0_1_30.701 Traffic Graph
100GE0/1/30.702 Gymnazium sv. Jana Zlatousteho, Lesna, Humenne
100ge0_1_30.702 Traffic Graph
100GE0/1/30.703 Gymnazium arm. gen. L. Svobodu, Komenskeho, Humenne
100ge0_1_30.703 Traffic Graph
100GE0/1/30.704 SOS polytechnicka, Stefanikova, Humenne
100ge0_1_30.704 Traffic Graph
100GE0/1/30.705 SOS technicka, Druzstevna, Humenne
100ge0_1_30.705 Traffic Graph
100GE0/1/30.706 Stredna zdravotnicka skola, Lipova, Humenne
100ge0_1_30.706 Traffic Graph
100GE0/1/30.707 SPS chemicka a potravinarska a Obchodna akademia, Komenskeho, Humenne
100ge0_1_30.707 Traffic Graph
100GE0/1/30.708 Hotelova akademia, Stefanikova, Humenne
100ge0_1_30.708 Traffic Graph
100GE0/1/30.709 Zakladna skolu Jana Svermu, Stefanikova, Humenne
100ge0_1_30.709 Traffic Graph
100GE0/1/30.710 Zakladna skola Pugacevova, Humenne
100ge0_1_30.710 Traffic Graph
100GE0/1/30.711 Statna skolska inspekcia, Humenne
100ge0_1_30.711 Traffic Graph
100GE0/1/30.720 SOS Roznava
100ge0_1_30.720 Traffic Graph
100GE0/1/30.721 SZS Roznava
100ge0_1_30.721 Traffic Graph
100GE0/1/30.722 Obchodna akademia Roznava
100ge0_1_30.722 Traffic Graph
100GE0/1/30.723 Gymnazium Roznava
100ge0_1_30.723 Traffic Graph
100GE0/1/30.724 Stredna odborna skola obchodu a sluzieb Roznava-Bana
100ge0_1_30.724 Traffic Graph
100GE0/1/30.740 Gymnazium v Stropkove
100ge0_1_30.740 Traffic Graph
100GE0/1/30.741 Zakladna skola, Mlynska 697/7, Stropkov
100ge0_1_30.741 Traffic Graph
100GE0/1/30.742 Zakladna skola, Konstantinova, Stropkov
100ge0_1_30.742 Traffic Graph
100GE0/1/30.743 Stredna odborna skola elektrotechnicka v Stropkove
100ge0_1_30.743 Traffic Graph
100GE0/1/30.744 Cirkevna zakladna skola sv. Petra a Pavla v Stropkove
100ge0_1_30.744 Traffic Graph
100GE0/1/30.745 Stredna odborna skola sluzieb v Stropkove
100ge0_1_30.745 Traffic Graph
100GE0/1/30.788 Zakladna skola, M.R.Stefanika 910/51, Trebisov
100ge0_1_30.788 Traffic Graph
100GE0/1/30.789 Zakladna skola Ivana Krasku, Trebisov
100ge0_1_30.789 Traffic Graph
100GE0/1/30.790 ZS Pribinova TV
100ge0_1_30.790 Traffic Graph
100GE0/1/30.791 Cirk Gymnazium TV
100ge0_1_30.791 Traffic Graph
100GE0/1/30.792 Gymnazium-Trebisov
100ge0_1_30.792 Traffic Graph
100GE0/1/30.793 OA-Trebisov
100ge0_1_30.793 Traffic Graph
100GE0/1/30.795 SOU Trebisov
100ge0_1_30.795 Traffic Graph
100GE0/1/30.796 ZS2 Trebisov
100ge0_1_30.796 Traffic Graph
100GE0/1/30.798 SPS Trebisov
100ge0_1_30.798 Traffic Graph
100GE0/1/30.799 Zakladna skola Gorkeho 55, Trebisov
100ge0_1_30.799 Traffic Graph
100GE0/1/30.801 SANET
100ge0_1_30.801 Traffic Graph
25GE0/1/0 UPJS - Srobarova
25ge0_1_0 Traffic Graph
25GE0/1/2 Alternate connect for VLAN8
25ge0_1_2 Traffic Graph
25GE0/1/2.8 VLAN8
25ge0_1_2.8 Traffic Graph
25GE0/1/4 UPJS - Jesenna
25ge0_1_4 Traffic Graph
CPU load --NE40F1-UPJS-SANET
cpu Traffic Graph
Eth-Trunk0 UPJS Trunk0
eth-trunk0 Traffic Graph
Eth-Trunk0.16 CIaKT UPJS servre (segment 16)
eth-trunk0.16 Traffic Graph
Eth-Trunk0.268 Teleprezent
eth-trunk0.268 Traffic Graph
Eth-Trunk0.295 Others
eth-trunk0.295 Traffic Graph
Eth-Trunk0.3 Firewall outside
eth-trunk0.3 Traffic Graph
Eth-Trunk0.8 Vlan8
eth-trunk0.8 Traffic Graph
GigabitEthernet0/0/0 MGMT-Backbone
gigabitethernet0_0_0 Traffic Graph
Vbdif600 Vlan600
vbdif600 Traffic Graph
Vbdif627 VUSCH - Vychodosl. ustav srdcovych chorob
vbdif627 Traffic Graph
Vbdif652 Statna vedecka kniznica - SVK
vbdif652 Traffic Graph
Vbdif8 Vlan8
vbdif8 Traffic Graph
Virtual-Template0
virtual-template0 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/10 SADOS DELL, Park Angelinum
xgigabitethernet0_1_10 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/10.600 SADOS KE Managent
xgigabitethernet0_1_10.600 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/10.601 SPS dopravna, Hlavna 113
xgigabitethernet0_1_10.601 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/10.602 SOS zeleznicna, ZS Didacticus, Palackeho
xgigabitethernet0_1_10.602 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/10.603 SOS Jana Bocatia
xgigabitethernet0_1_10.603 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/10.604 Centrum specialno-pedagogickeho poradenstva, Bocatiova
xgigabitethernet0_1_10.604 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/10.605 Gymnazium Milana Rastislava Stefanika, Novomestskeho
xgigabitethernet0_1_10.605 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/10.606 SUV, Skola uzitkoveho vytvarnictva, Jakobyho
xgigabitethernet0_1_10.606 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/10.607 SPS strojnicka (SPSSKE), Nam. Maratonu Mieru
xgigabitethernet0_1_10.607 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/10.608 Zakladna skola, ZSPA, Park Angelinum
xgigabitethernet0_1_10.608 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/10.609 Strednu odbornu skolu Kosice - Saca
xgigabitethernet0_1_10.609 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/10.610 ZS Nam. L. Novomeskeho
xgigabitethernet0_1_10.610 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/10.611 Sukromne konzervatorium, Zadielska 12
xgigabitethernet0_1_10.611 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/10.612 Zakladna skola Mateja Lechkeho, Ul. Jana Pavla II. 1
xgigabitethernet0_1_10.612 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/10.613 Skola umeleckeho priemyslu
xgigabitethernet0_1_10.613 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/10.617 Knazsky seminar (KTFKE), Kovacska
xgigabitethernet0_1_10.617 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/10.618 SAV Zoologia, Lofflerova
xgigabitethernet0_1_10.618 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/10.619 SAV Parazitologia, Puskinova
xgigabitethernet0_1_10.619 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/10.621 CSVZ - Centrum spirituality vychod zapad, Komenskeho
xgigabitethernet0_1_10.621 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/10.622 Boccatiova kniznica, Namestie Maratonu Mieru
xgigabitethernet0_1_10.622 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/10.623 DFNkosice, Destska fakultna nemocnica
xgigabitethernet0_1_10.623 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/10.624 SAV, antena, Archeologicky ustav, Ul.remesiel
xgigabitethernet0_1_10.624 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/10.627 VUSCH - Vychodosl. ustav srdcovych chorob
xgigabitethernet0_1_10.627 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/10.652 Statna vedecka kniznica - SVK
xgigabitethernet0_1_10.652 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/8 SADOS DELL, Srobarova 1
xgigabitethernet0_1_8 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/8.600 SADOS KE Management
xgigabitethernet0_1_8.600 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/8.627 VUSCH - Vychodosl. ustav srdcovych chorob
xgigabitethernet0_1_8.627 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/8.631 Hotelova akademia, Juzna trieda
xgigabitethernet0_1_8.631 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/8.632 Sukromne konzervatorium, Poziarnicka
xgigabitethernet0_1_8.632 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/8.633 SOS automobilova, Moldavska cesta
xgigabitethernet0_1_8.633 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/8.634 Sportove gymnazium, Trieda SNP
xgigabitethernet0_1_8.634 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/8.635 Gymnazium Alejova 1 v Kosiciach
xgigabitethernet0_1_8.635 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/8.636 SOS Ostrovskeho 1, Kosice
xgigabitethernet0_1_8.636 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/8.637 Konzervatorium, Timonova 2
xgigabitethernet0_1_8.637 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/8.638 IPARI a Futurum, Gresakova 1
xgigabitethernet0_1_8.638 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/8.639 VS bezpecnostneho manazerstva, VSBM, Kukucinova
xgigabitethernet0_1_8.639 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/8.640 Sukromne sportove gymnazium, Uzhorodska 39
xgigabitethernet0_1_8.640 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/8.641 ZS Uzhorodska 39
xgigabitethernet0_1_8.641 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/8.642 Gymnazium Srobarova
xgigabitethernet0_1_8.642 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/8.643 Stredna zdravotnicka skola, Moyzesova
xgigabitethernet0_1_8.643 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/8.644 Madarske gymnazium
xgigabitethernet0_1_8.644 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/8.645 Stredna zdravotnicka skola, Kukucinova
xgigabitethernet0_1_8.645 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/8.646 SAV, Soltesova
xgigabitethernet0_1_8.646 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/8.647 SAV, GRID, Bulharska
xgigabitethernet0_1_8.647 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/8.648 SAV, Bulharska
xgigabitethernet0_1_8.648 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/8.649 Institut nuklearnej mediciny, INMM, Rastislavova
xgigabitethernet0_1_8.649 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/8.650 SOS polnohospodarstva a sluzieb, Kukucinova
xgigabitethernet0_1_8.650 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/8.652 Statna vedecka kniznica - SVK
xgigabitethernet0_1_8.652 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/8.653 Stredna odborna skola technicka, Kukucinova 23
xgigabitethernet0_1_8.653 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/8.654 Sukromna SOS ekonomicka akad. da Vinci, Tajovskeho
xgigabitethernet0_1_8.654 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/9 SADOS DELL, Srobarova 2
xgigabitethernet0_1_9 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/9.600 SADOS KE Management
xgigabitethernet0_1_9.600 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/9.655 Katolicka stredna pedagogicka skola sv.Cyrila a Metoda, Juzna trieda
xgigabitethernet0_1_9.655 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/9.656 Evanjelicke gymnazium Jana Amosa Komenskeho, Skultetyho
xgigabitethernet0_1_9.656 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/9.657 Skolsky internat Antona Garbana, Werferova
xgigabitethernet0_1_9.657 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/9.658 SOS Policajneho zboru, Juzna trieda 50
xgigabitethernet0_1_9.658 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/9.659 Domov mladeze, Medicka 2
xgigabitethernet0_1_9.659 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/9.660 Zakladna skola, Povazska
xgigabitethernet0_1_9.660 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/9.661 Sukromne gymnazium, Sukr. zakl. skola, Dneperska 1
xgigabitethernet0_1_9.661 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/9.662 Zakladna skola, Bukovecka 17
xgigabitethernet0_1_9.662 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/9.663 Sukromna SOS, Bukovecka 17
xgigabitethernet0_1_9.663 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/9.664 Zakladna skola, Stanicna 13
xgigabitethernet0_1_9.664 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/9.665 Sukromna zakladna skola v Kosiciach, Dneperska
xgigabitethernet0_1_9.665 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/9.666 Skolsky internat, Povazska 7
xgigabitethernet0_1_9.666 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/9.667 Spojena skola, Opatovska cesta 101
xgigabitethernet0_1_9.667 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/9.668 Sukromna stredna odborna skola PAMIKO, Kukucinova 23
xgigabitethernet0_1_9.668 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/9.669 Zakladna skola, Bernolakova 16
xgigabitethernet0_1_9.669 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/9.670 Sukromna zakladna skola, Tr.SNP 104 v Kosiciach
xgigabitethernet0_1_9.670 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/9.671 Sukromna materska skola v Kosiciach
xgigabitethernet0_1_9.671 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/9.672 Zakladna skola Masarykova 19/A
xgigabitethernet0_1_9.672 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/9.673 Letecka vojenska nemocnica - LVN
xgigabitethernet0_1_9.673 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/9.674 Ekonomicka Univerzita - EUKE, Tajovskeho
xgigabitethernet0_1_9.674 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/9.675 Regionalny urad skolskej spravy v Kosiciach
xgigabitethernet0_1_9.675 Traffic Graph
XGigabitEthernet0/1/9.676 Spojena skola, Vojenska 13
xgigabitethernet0_1_9.676 Traffic Graph

MRTG Multi Router Traffic Grapher
version 2.16.2 Tobias Oetiker <tobi@oetiker.ch> and Dave Rand <dlr@bungi.com>